Výchova psa - Základní poslušnost

Prvním nezbytným předpokladem, aby pes dělal svému majiteli radost, je nutnost mít u svého čtyřnohého miláčka zvládnutou základní poslušnostjedná se o základní výcvik psa. Výchovu psa a jeho výcvik poskytuje výcvikové středisko psů.

V našem výcvikovém středisku psů Vám nabízíme následující formy výcviku této nejdůležitější činnosti:

- Individuální docházka majitele se psem – tzn. výcvik psa probíhá v první fázi samostatně (majitel + pes + instruktor), po zvládnutí jednotlivých cviků je ve druhé fázi majitel se psem zařazen do skupiny stejně připravených psovodů a psů. Tato forma výcviku psa probíhá v časovém harmonogramu dle vzájemné dohody mezi instruktorem a majitelem psa. Tzn. možnost výcviku je 7 dní v týdnu.

- Umístění psa ve výcvikovém středisku – pes je umístěn samostatně v kotci ve výcvikovém středisku psů na dobu, která je nezbytně nutná ke zvládnutí daného výcviku. Výcvik psa provádí instruktor bez majitele. Po ukončení tohoto výcviku je pes předveden instruktorem a psovod je proškolen a seznámen s dovednostmi, které si pes osvojil a poučen, jak dále se psem postupovat.

- Krátkodobé kurzy majitele se psem – v této formě výcviku psa má majitel možnost ubytovat se v ubytovacím zařízení přímo v areálu výcvikového střediska pro psy po celou dobu výcviku. Výcvik psa probíhá samostatně majitel + pes + instruktor každý den.

Základní poslušnost

Co je např. obsahem základní poslušnosti – základního výcviku psa?

Základní povely poslušnosti u štěněte, přivolání psa, chůze na vodítku, polohy u psovoda (S, L, V), krátkodobé a dlouhodobé odložení, všechny formy překonávání překážek, zvládnutí psa při jízdě na kole a jiné.

Do této činnosti můžeme zařadit také odvykání některých nešvarů, které si psi rádi osvojují, např. pronásledování zvěře či obtěžování páníčků svým nevhodným chováním (skákání, kousavost a jiné).

 
 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás