Sportovní a služební výcvik - služební pes

Sportovní a služební výcvik psa je určen majitelům psů, kteří mají zájem se svými psy nejen o základní poslušnost, ale dále u nich rozvíjet jejich přirozené vlastnosti jako jsou pachové práce, poslušnost a obrana dle zkušebních řádů jak národních tak mezinárodních. Výchovu a výcvik psa poskytuje výcvikové středisko psů.

Uplatnění v tomto výcviku psů najdou i plemena společenská, která mohou postupovat podle zkušebních řádů pro ně vhodných, kde není zařazena např. obrana.

V našem výcvikovém středisku psů Vám nabízíme následující formy výcviku této nejdůležitější činnosti:

- Individuální docházka majitele se psem - tzn. výcvik psa probíhá v první fázi samostatně (majitel + pes + instruktor), po zvládnutí jednotlivých cviků je ve druhé fázi majitel se psem zařazen do skupiny stejně připravených psovodů a psů. Tato forma výcviku probíhá v časovém harmonogramu dle vzájemné dohody mezi instruktorem a majitelem psa. Tzn. možnost výcviku je 7 dní v týdnu.

- Umístění psa ve výcvikovém středisku psů - pes je umístěn samostatně v kotci ve výcvikovém středisku psů na dobu, která je nezbytně nutná ke zvládnutí daného výcviku. Výcvik služebního psa provádí instruktor bez majitele. Po ukončení tohoto výcviku je pes předveden instruktorem a psovod je proškolen a seznámen s dovednostmi, které si pes osvojil a poučen, jak dále se psem postupovat.

- Krátkodobé kurzy majitele se psem – v této formě výcviku psa má majitel možnost ubytovat se v ubytovacím zařízení přímo v areálu výcvikového střediska po celou dobu výcviku. Výcvik probíhá samostatně majitel + pes + instruktor každý den.

Co nabízíme v této oblasti?

Po zvládnutí základního stupně výcviku psa je možné dále do výcvikového střediska psů docházet a připravovat psa ke zvládnutí některé z nabízených zkoušek z výkonu:

  • ZVV
  • IPO
  • VPG
  • ZOP a ZUP

Na tyto zkoušky Vás nejen připravíme, ale také Vám umožníme jejich složení v našem výcvikovém středisku psů.

Sportovní a služební výcvik psa je prováděn pod vedením zkušených instruktorů s mnohaletými zkušenostmi a složenými desítkami zkoušek vč. IPO3, SCH3, ZVV3, stopařských a obranných speciálních zkoušek u různých plemen, včetně účasti na MČR ve výkonu psů. Obranu provádí proškolení figuranti ČKS.

 
 

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás